Αυτό το τεστ IQ έχουν αποπερώσει περισσότεροι από 10.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.


1./30 Ερώτηση

Επιλέξτε το σχήμα που λείπει στην εικόνα:
IQ Test
Αυτό το τεστ συντάχθηκε από επαγγελματίες στον τομέα της νοημοσύνης. Οι ερωτήσεις επιλέγονται έτσι ώστε να έχουν την υψηλότερη αντιπροσωπευτική τιμή. Με το τεστ μας έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τον ακριβή αριθμό του δικού σας δείκτη νοημοσύνης μαθαίνοντας έτσι περισσότερα για τις ικανότητές σας.
Τι είναι το IQ?
Το IQ η δείκτης νοημοσύνης είναι μια μεταβλητή που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του IQ και για την περιγραφή της ευφυΐας του ανθρώπου σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο βασικός ορισμός του IQ περιγράφεται ως η αναλογία της νοητικής ηλικίας και της χρονολογικής ηλικίας. Γεγονός που σημαίνει την αναλογία της νοητικής σας ωρίμανσης και της πραγματικής ηλικίας.

Σήμερα ολοκλήρωσαν το τεστ:

2177

άνθρωποι.