Αυτό το τεστ IQ έχουν αποπερώσει περισσότεροι από 10.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Υπολογίστε το IQ σας
Χρησιμοποιώντας το τεστ νοημοσύνης
- προσδιορίστε την τιμή του IQ σας
- λάβετε νέες πληροφορίες για τον εαυτό σας
- συγκρίνετε τα αποτελέσματα με τους υπόλοιπους
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ

Σήμερα ολοκλήρωσαν το τεστ:

2237

άνθρωποι.


 
 
IQ Test
Αυτό το τεστ συντάχθηκε από επαγγελματίες στον τομέα της νοημοσύνης. Οι ερωτήσεις επιλέγονται έτσι ώστε να έχουν την υψηλότερη αντιπροσωπευτική τιμή. Με το τεστ μας έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τον ακριβή αριθμό του δικού σας δείκτη νοημοσύνης μαθαίνοντας έτσι περισσότερα για τις ικανότητές σας.
Τι είναι το IQ?
Το IQ η δείκτης νοημοσύνης είναι μια μεταβλητή που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του IQ και για την περιγραφή της ευφυΐας του ανθρώπου σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο βασικός ορισμός του IQ περιγράφεται ως η αναλογία της νοητικής ηλικίας και της χρονολογικής ηλικίας. Γεγονός που σημαίνει την αναλογία της νοητικής σας ωρίμανσης και της πραγματικής ηλικίας.